Anlita en certifierad kontrollansvarig

När du jobbar inom byggbranschen är det bra att från ett tidigt stadium i bygget ta hjälp av en certifierad kontrollansvarig. Dessa hjälper dig att följa lagar och genomföra viktiga kontroller i arbete och material. Vi kan även hjälpa dig om du behöver bli beviljad bygglov för exempelvis en renovering eller andra typer av byggen.

En kontrollansvarig behöver vara certifierad

När brukar man behöva en certifierad kontrollansvarig? I de fall som man är osäker på om man verkligen behöver en kontrollansvarig kan man kontakta sin kommun och få svar. När du ska genomföra ett projekt som kräver antingen bygglov, rivningslov eller marklov är det väsentligt att ha en kontrollansvarig på plats. Många undviker att påbörja projekt på grund av att de inte vet eller orkar ta reda på hur man ansöker om bygglov. Därför är det viktigt att en kontrollansvarig ska komma in så tidigt som möjligt i processen så att man säkerställer att allt går till på rätt sätt redan från början.

Vi kan hjälpa dig

Om du söker en certifierad kontrollansvarig så har vi den rätta personalen för dig och för dina projekt. Vår personal har god kunskap och erfarenhet av att jobba med kontroller enligt plan- och bygglagen. En certifierad kontrollansvarig behöver man inte anställa på heltid utan endast ta in på timmar när man väl behöver göra en kontroll. Vi kommer ge dig rätt förutsättningar för att försäkra dig om att den du anställer är bra nog för jobbet.

Certifierad kontrollansvarig