En kontrollansvarig hjälper till vid bygget

År 2011 infördes begreppet kontrollansvarig i plan- och bygglagen. Detta ersatte den tidigare benämningen som kallades kvalitetsansvarig. Förändringen ställer högre kompetenskrav och innebär även fler arbetsuppgifter för den kontrollansvarige. I korthet kan man säga att en kontrollansvarig bistår byggherren vid aktioner som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan. En kontrollansvarig måste vara certifierad genom ett ackrediterat certifieringsorgan.

När behövs det en kontrollansvarig?

Funderar du till exempel på att upprätta en nybyggnation som kräver bygglov bör du redan under projekteringsstadiet utse en lämplig kontrollansvarig. Den kontrollansvarige kommer därefter tillsammans med byggherren att utforma en planering för byggnationen och när nödvändiga kontroller skall utföras. Därefter kommer den kontrollansvarige att se till att åtgärder som planerats i bygget följs enligt planeringen och är utförda på korrekt sätt. Skulle det inträffa några avvikelser eller liknande från de villkor som finns från byggnadsnämndens sida är det den kontrollansvariges uppgift att informera byggherren och om det är nödvändigt, även byggnadsnämnden.

Vi är en trygghet för ditt byggprojekt

En certifierad kontrollansvarig innebär naturligtvis en stor trygghet för ditt byggprojekt. Då vet du att allt sker i enlighet med Plan- och Bygglagen (PBL) och att alla regler och säkerhetsföreskrifter följs till punkt och pricka. Med en certifierad kontrollansvarig eliminerar du riskerna för att något skall gå snett eller glömmas bort som i förlängningen kan bli en kostsam historia. Det är den kontrollansvariges arbetsuppgift att se till att projektet fortlöper och utförs på rätt sätt.