Kontrollansvarig hjälper dig med bygglov

När ett hus ska byggas eller rivas, eller när ett markarbete ska utföras, ska det finns en så kallad kontrollansvarig. En kontrollansvarig är en juridisk person som är ansvarig för att lagar och regler i bygglagstiftningen följs under… Read More