Detta gör en kontrollansvarig

När det rör sig om ett bygge som kräver att du ansöker om lov eller att du gör en anmälan, då måste du i de flesta fall använda dig av en kontrollansvarig. Syftet med en kontrollansvarig är att denne ska hjälpa dig för att se till att du följer de lagar och regler som finns. Du kan dock inte utse vem som helst till kontrollansvarig. Den person som åtar sig denna roll måste nämligen ha den nödvändiga erfarenhet som behövs för att kunna göra ett bra jobb, samt vara certifierad. För bästa möjliga resultat är det bäst att den person som utses till kontrollansvarig är med så tidigt som möjligt under projektets gång. Det blir då nämligen lättare för personen att sätta sig in i ärendet och se till att rätt anmälan eller rätt bygglovshandlingar skickas in, allt för att undvika att det ska uppstå något strul senare i byggprocessen.

Vem bestämmer vem som ska vara kontrollansvarig?

Vem är det då som bestämmer vem som ska vara kontrollansvarig för ett bygge? Svaret på denna fråga är att det är det själva byggherren som gör. Självklart kan byggherren dock inte utse vem som helst till kontrollansvarig. Dels krävs det som tidigare nämnt att den person som utses till detta måste ha rätt kunskaper och erfarenhet. Dessutom måste den kontrollansvarige vara självständig i relation till entreprenören.

Ytterligare uppgifter

Vad mer gör då en kontrollansvarig? Bland annat hjälper denne byggherren med att skapa en kontrollplan och ser till att denna samt övriga bestämmelser följs. Den kontrollansvarige behöver även vara närvarande vid besiktningar och andra typer av kontroller som görs för att försäkra sig om att allt går till på rätt sätt.