Kontrollansvarig bär ansvar vid bygget

Vid ett bygge är det mycket viktigt att allt kontrolleras. Efter en lagändring 2011 behöver man nuförtiden anlita personer som kvalitetssäkrar bygget så att byggnaden blir säker att vistas i. Man kan då anlita en kontrollansvarig för att se till att bygget verkligen har utförts med kompetens och i enlighet med rådande förordningar.

Kvalitetskontroll minskar risken för problem

När man anlitar en kontrollansvarig ansvar måste man se till att engagera någon med stor kunskap om byggen och vad som kan gå fel vid byggprojekt. En kontrollansvarig ansvar måste alltid vara certifierad, vilket är förståeligt med tanke på det ansvar en kontrollansvarig faktiskt har. Den kontrollansvariga måste finnas på plats när åtgärder som rivning, markåtgärder samt bryggning utförs. Man bör utse en kontrollansvarig redan under projektstadiet, då detta kan minska risken för att det ska uppkomma några problem under bygget. Det är dessutom bra om den personen ifråga har funnits med redan från start.

Låt oss underlätta ditt projekt

Vid stora byggprojekt kan det vara bra att utse mer än en kontrollansvarig ansvar för att dela på arbetsuppgifterna. Det är en fördel att det alltid finns en kontrollansvarig på plats under hela den tid som byggprojektet varar. När du vänder dig till oss ser vi till att utse en kontrollansvarig som passar för just ditt byggprojekt och som har erfarenhet av att kontrollera byggen.

Orange grävmaskin i sandtag