Kontrollansvarig certifierad av Boverket

Om du ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan det behövas en kontrollansvarig. Behöver du hjälp med att hitta en kontrollansvarig i Stockholm? I så fall kan vi hjälpa dig att hitta en kunnig person som ansvarar för att kontroller som har med säkerhet att göra följer gällande lagar. Du kan läsa mer om kontrollansvarig hos Boverket.

Behövs lov så behövs kontrollansvarig

När krävs en kontrollansvarig? Grundregeln är att det ska finnas en kontrollansvarig när ett projekt kräver bygglov, rivningslov eller marklov. Det handlar alltså inte enbart om byggnadsarbeten. Många av de projekt man som privatperson kan tänkas vara intresserad av att genomföra på en befintlig fastighet anses dock vara så enkla att byggherren själv kan vara kontrollansvarig. En del drar sig för att påbörja ett projekt just för att de inte vet hur de ska gå till väga vid bygglovsansökan. Vi bistår gärna med såväl kontroll som hjälp när det gäller bygglov.

Kontakta oss för fri rådgivning

Innan man sätter igång med ett byggprojekt är det viktigt att man ser till att allt det juridiska är på plats. Det gäller inte bara bygglov, utan också att alla regler och förordningar gällande säkerhet och arbetsmiljö följs. Information om kontrollansvarig finns hos Boverket, men den som behöver mer vägledning kan kontakta oss. Med fri rådgivning kan du känna dig helt trygg med att allt går rätt till.