Kontrollansvarig med fokus på BRF

I Sverige finns det en mängd lagar och paragrafer som måste följas när det handlar om byggnadslag. Därför är det viktigt att alltid anlita en kontrollansvarig när man ska utföra olika byggprojekt. Bostadsrättsföreningar är väldigt flitiga på att anlita kontrollansvariga för att ta reda på exakt vad som gäller enligt byggnadslagen innan de påbörjar olika projekt. Det märks tydligt att “kontrollansvarig brf” googlas allt oftare.

Vi minimerar risken för bostadsrättsföreningar

Om man inte följer byggnadslagen så blir det väldigt dyra och tråkiga konsekvenser för både firman som utför arbetet samt för arbetets beställare. En kontrollansvarig gör regelbundet tester och kontroller för att eliminera risken att brott mot bygglagen sker. Den kontrollansvariga är även ansvarig för säkerheten på byggarbetsplatsen. En kontrollansvarig för brf har en självständig ställning i sitt arbete men arbetar oftast direkt under byggherren. Byggherren ansvarar för att ta fram en plan för när olika kontroller ska göras och den kontrollansvariga ser till att denna plan följs. På så vet man att allting får rätt till och att risken för lagbrott är minimal.

Kontakta oss idag för fri konsultation

Om du är intresserad av en kontrollansvarig brf så är du varmt välkommen att kontakta oss! Vi har en lång erfarenhet av att kontrollera byggprojekt, stora som små, och utför alltid vårt arbete med stor noggrannhet. Vi kan vara med från början innan projektet sätter igång eller så kan vi komma in under ett senare skede om du så önskar. Vi erbjuder så klart fri konsultation.

Bygglagen i Sverige är omfattande