En kontrollansvarig sparar dig pengar

När man genomför ett bygge som kräver bygglov eller särskilda anmälningar så behöver man anlita en certifierad kontrollansvarig. Denna ska hjälpa byggherren att sätta upp en plan för bygget och sedan se till att allting går rätt till enligt den svenska plan- och bygglagen. En kontrollansvarigs pris beror på byggets storlek och komplexitet.

En nära dialog med entreprenad minskar priser

För att fastställa den kontrollansvariges pris brukar man räkna på antal timmar bygget beräknas ta, storleken av bygget och såklart hur svårt hela bygget kommer bli. Svårighetsgraden fastställs utifrån om det krävs speciella bygglov eller liknande som måste ansökas om. Om du funderar på att anlita en certifierad kontrollansvarig så är vår rekommendation att ta in dem i planeringen så tidigt som möjligt för att minska risken att det kommer tillkomma kostnader senare i bygget. Om byggherren och den som är kontrollansvarig har en nära dialog redan från början kan man känna sig trygg att allt görs på rätt sätt.

Låt oss hjälpa dig undvika oväntade kostnader

Priset för en kontrollansvarig beror som sagt på många faktorer, men det kan vara bättre att betala ett högre pris i början av ett bygge än att det ska tillkomma böter och liknande kostnader senare i projektet. Det är nästan i alla fall billigare i längden om man tar in en kontrollansvarig så tidigt som möjligt och slippa göra om massa arbete senare i bygget.

Kontrollansvarig pris