Kontrollansvarig behövs vid tillbyggnad

En kontrollansvarig har en mycket viktig funktion på byggarbetsplatser. Enligt svensk bygglagstiftning ska en rad kontroller utföras vid alla större projekt. Det är en säkerhetsfråga. Många tillbyggnader är så på pass komplicerade att den kontrollansvarige bör vara en fackman som specialiserat sig på just detta område. Vi hjälper dig att hitta kontrollansvarig tillbyggnad.

Certifierad KA kan hjälpa dig

En kontrollansvarig måste kunna arbeta självständigt i relation till den som leder ett byggprojekt. Det är en av poängerna med anlita en certifierad yrkesman. Om du söker på kontrollansvarig tillbyggnad för att kolla om du verkligen behöver någon som kan axla denna roll så kan vi meddela att det beror mycket på hur stort och komplicerat ditt projekt är. Handlar det om att du vill utöka boytan i en fastighet är det viktigt att det finns en kontrollansvarig som behärskar uppgiften. När det gäller kontrollansvarig tillbyggnad har vi stor erfarenhet och kan hitta en person med det kunnande som krävs i just ditt projekt.

Låt oss säkra upp din tillbyggnation

Att låta oss hjälpa dig med kontrollansvarig tillbyggnad innebär en stor trygghet. Kontrollerna minimerar risken för att fel begås under byggprocessen och det kan vara problematiskt att ge denna uppgift till byggledaren, vilket är ganska vanligt vid mindre projekt. Vid en tillbyggnad krävs det att man är lika noggrann med kontrollerna som vi ett nybygge och det är där vi kommer in i bilden.