Kontrollansvarig vs Besiktningsansvarig

En kontrollansvarig ansvarar för att de regler som finns i samband med ett byggprojekt följs. Det kan gälla allt från att skriva en korrekt bygglovsansökan till att kontrollera att alla paragrafer i bygglagstiftningen efterföljs under byggets gång. För den slutliga fasen kan du ta in en besiktningsansvarig. När det gäller kontrollansvarig vs besiktningsansvarig finns det några viktiga skillnader.

Viktigt med rätt kompetens inför byggprojekt

Om den kontrollansvarige håller i byggplaneringen och själva bygget, så står den besiktningsansvarige för att besiktningen utförs rätt och att en besiktningsman kontrollerar allt som ska kontrolleras i en nybyggnation. Med rätt kompetens i ett planerat byggprojekt, är det inte så att det är kontrollansvarig vs besiktningsansvarig som gäller, utan de här båda kompletterar varandra och säkrar att ditt bygge blir ett tryggt och smidigt projekt. När den kontrollansvarige utfört sitt jobb och sett till att alla inblandade entrepenörer fullföljt sitt uppdrag, kan en besiktningsansvarig ta över och övervaka att besiktningen utförs korrekt.

Vi erbjuder både KA & BM

Vi kan erbjuda dig en komplett lösning, så du slipper tänka kontrollansvarig vs besiktningsansvarig, utan vet att du får de bästa av dessa två tjänster. Om den kontrollansvarige har en nära dialog med byggherren och den besiktningsansvarige har uppsikt och en bra kommunikation med den oberoende besiktningsmannen, har du lagt grunden för att ditt bygge ska kunna bli det drömprojekt som du önskar.