Kontrollansvarig i Täby

Dags att bygga om eller bygga nytt? Då är vi er rätta partner! Vi arbetar både med företag och privatpersoner och är beredda att hoppa in i ert byggprojekt när helst ni vill det, alternativt är vi med redan från början och leder projektet. Vi har kontrollansvariga över hela Stockholm, exempelvis i Täby.

Tänk på detta när du ska börja bygga

Det finns i huvudsak tre saker som är viktiga att tänka på innan du ska börja bygga hus, det första är att undersöka tomten som huset ska stå på. Kanske är det så att man måste spränga mer än vad som går att se med blotta ögat – att spränga är dyrt och drar snabbt iväg i pris! Grävarbete och schaktning är andra kostnader som tillkommer när man bygger nytt. Vad ska det vara för typ av hus och hur ska planlösningen se ut? Generellt sett bygger många för litet. Bygger du i t.ex. i Täby så har vi KA där som kan komma och titta till husbygget.

Låt oss säkra upp ditt bygge!

En annan sak som är viktig att tänka på är vad man ska ha för entreprenör. Ska ni bygga ett hus som är färdigritat och som kommer i moduler, eller ska ni själva konstruera ert hus? Det är viktigt att ha en entreprenör som ser till att byggnationen av ditt hus sker på ett säkert sätt. Anlita oss, så kontrollerar vi säkerheten vid ditt bygge. Genom att anlita oss som kontrollansvarig i Täby kan du vara lugn.

Anlita en kontrollansvarig du vill vara säker på att din byggnation blir rätt