När behövs kontrollansvarig?

Om du ska bygga, göra markarbete, riva byggnader eller dylikt, behövs i många fall en kontrollansvarig för arbetet. Om du anlitar en kontrollansvarig ska den personen vara certifierad enligt EU:s tjänstedirektiv för att kunna göra de uppgifter som är ålagda en kontrollansvarig – det vill säga se till att det arbete som pågår uppfyller alla krav i PBL – bygglagstiftningen.

Ta det säkra före det osäkra

Bland annat ska en kontrollansvarig vara behjälplig med att skapa en kontrollplan, att denna plan följs, närvara vid tekniskt samråd, vid diverse kontroller och besiktning och formulera det utlåtande som byggnadsnämnden behöver för att kunna ge sitt slutbesked. Den som är kontrollansvarig ska inta en självständig ställning, vilket innebär att det inte är tillåtet att vara nära släkt med dig eller ha anställning på samma företag. Det krävs kunskaper, lämplighet och erfarenheten för att kunna utföra denna uppgift. När det behövs en kontrollansvarig, är det bara företag som har tillstånd av myndigheten Swedac som får godkänna certifieringar.

Vi hjälper dig gärna

Om du är i behov av en kontrollansvarig ska du inte behöva leta reda på någon på egen hand. Det är bättre att ta det säkra före det osäkra och där kan vi vara till god hjälp. Vi hjälper dig att reda ut svaret på frågan: När behövs kontrollansvarig? Vi kan leta reda på en certifierad person som är kunnig och utbildad för uppgiften och garanterar att du inte ska hamna i onödiga jävssituationer.

Ett stort hus i landskap